PROJEKTOWANIE I BUDOWA APLIKACJI NA ZAMÓWIENIE

Tworzymy oprogramowanie głównie dla instytucji finansowych. Specjalizujemy się w tworzeniu aplikacji bazodanowych, w tym hurtownie i repozytoria danych. Hurtownie danych wykonujemy od projektu struktury danych, poprzez ETL, zasilenia aż po raporty dla użytkowników. Naszym celem jest eliminacja różnych wersji prawdy i doprowadzenie do spójnego raportowania obejmującego całą organizację.

ZALETY NASZYCH ROZWIĄZAŃ

NOWOCZESNY DESIGN

Dużą wagę przywiązujemy do wyglądu naszych aplikacji. Projektujemy je w taki sposób, aby były łatwe, wygodne i intuicyjne dla użytkownika. Staramy się aby ich wygląd był prosty i ponadczasowy.

DOPASOWANIE

Nasze aplikacje są na tyle elastyczne na ile to tylko możliwe. Dzięki temu dopasowują się z łatwością do konkretnych wymagań, a jeśli wymagania przerastają parametryzację - szybko i sprawnie zmodyfikujemy nasze oprogramowanie pod konkretne potrzeby.

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

Stosujemy nowoczesne rozwiązania w designie, bazach danych oraz sposobie programowania. Świat ciągle się zmienia, a wraz z nim nasze rozwiązania. Dopasowujemy do infrastruktury naszych klientów.

PROSTE LICENCJONOWANIE

Na nasze oprogramowanie sprzedajemy licencje użytkowania lub sprzedajemy je jako usługę w chmurze lub lokalnie (Software as Service). Takie elastyczne podejście pozwala nam dopasować się do Waszych wymagań.

16

lat doświadczenia

423

wdrożeń

15,468

roboczogodzin

562,740

linijek kodu

GrayBoxEIR
Efektywna Stopa Procentowa

Bazując na importowanych planach spłat, prowizjach wyliczamy zestaw księgowań do korekty ESP oraz zestawienie nierozliczonej kwoty korekty do raportowania.

Xares
zarządzanie pasywami

System XARES, w obecnej wersji 2.0, obsługuje Front-Office oraz MId-Office w zakresie zarzadzania takimi produktami jak pożyczki, linie, depozyty (kaucje) oraz instrumenty pochodne FX Swap / Forward, IRS, a także obligacje (emisje i zakup na wtórnym rynku), gwarancje, papiery wartościowe.

Systemy
raportowe

Do tworzenia raportów dotyczących luki płynności, LCR oraz NSFR w ujęciu dziennym oraz miesięcznym stworzyliśmy system definiowania raportów Xares Tools. Podczas wdrożenia udostępnimy Państwu definicje raportów LCR template C51.00, C52.00, C53.00, C54.00, dla raportów NSFR template C60.00 oraz C61.00, jak również raport Liquidity Gap.

Black Box
wsparcie przy budżecie

Black Box umożliwia analizę bieżącej produkcji i jej wpływ na przyszłe przepływy, a także, na podstawie danych historycznych i zadanych parametrów prognozuje przyszłe przepływy uwzględniając różne czynniki zewnętrzne (np. koszty finansowania).

ANDVARI
Zarządzanie prowizjami

System ANDVARI importuje naliczone prowizje z systemów źródłowych, umożliwia wprowadzanie korekt prowizji. Rozbudowany system akceptacji pozwala na monitorowanie wypłat zarówno poprzez dział sprzedaży jak i księgowości, a także HR.

Repozytoria
i hurtownie danych

Na podstawie repozytoriów danych, hurtowni danych czy innych baz tworzymy przekrojowe raporty dopasowane do indywidualnych wymagań organizacji.

NASZE PRODUKTY FINANSOWE

Naszymi najważniejszymi produktami są:

ESP: moduł do wyliczania wyceny należności i zobowiązań liczonej w oparciu o efektywną stopę procentową (Efective Interest Rate).

Bazując na importowanych planach spłat, prowizjach wyliczamy zestaw księgowań do korekty ESP oraz zestawienie nierozliczonej kwoty korekty do raportowania. Rozbudowany interface oraz raporty pozwalają śledzić każdy krok wyliczeń w ujęciu analitycznym lub syntetycznym. Nasze rozwiązanie zawiera również moduł korekt, który jest w pełni audytowalny.XARES – system do zarządzania pasywami

System XARES, w obecnej wersji 2.0, obsługuje Front-Office oraz MId-Office w zakresie zarzadzania takimi produktami jak pożyczki, linie, depozyty (kaucje) oraz instrumenty pochodne FX Swap / Forward, IRS, a także obligacje (emisje i zakup na wtórnym rynku), gwarancje, papiery wartościowe. Xares wspiera też Back Office wyliczając miary płynności, nadzorując rezerwy, umożliwiając wprowadzanie i monitoring prognoz środków stabilnych. Xares posiada interface do serwisów oferujących bieżące kursy i stopy procentowe.ANDVARI - system do zarządzania prowizjami

System ANDVARI importuje naliczone prowizje z systemów źródłowych, umożliwia wprowadzanie korekt prowizji. Rozbudowany system akceptacji pozwala na monitorowanie wypłat zarówno poprzez dział sprzedaży jak i księgowości, a także HR. Efektem są miesięczne wypłaty należnych prowizji i ich zaksięgowanie w systemie Andvari i systemach księgowych, automatyczna wysyłka informacji o prowizjach do sprzedawców i osób ich nadzorujących, wygenerowanie polecenia wypłaty. Prowizje mogą być na bieżąco monitorowane przez osoby za to odpowiedzialne jak i przez samych sprzedawców.Luka płynności, LCR, NSFR i inne raporty

Za pomocą naszego oprogramowania Xares Tools możliwe jest dowolne zestawienie raportów tabelarycznych, w tym raportów wymaganych standardem BASEL III. Przygotowujemy zestawienia danych do szybkiego i codziennego generowania odpowiednich raportów.Black Box – system do forecastowania budżetu

Black Box umożliwia analizę bieżącej produkcji i jej wpływ na przyszłe przepływy, a także, na podstawie danych historycznych i zadanych parametrów prognozuje przyszłe przepływy uwzględniając różne czynniki zewnętrzne (np. koszty finansowania). Pierwsze przeliczenia wskazują na ponad 95% trafność prognoz. Black Box jest w tej chwili cały czas rozwijany, dostosowywany i optymalizowany.Hurtownie i raportowanie

Na podstawie repozytoriów danych, hurtowni danych czy innych baz tworzymy przekrojowe raporty dopasowane do indywidualnych wymagań organizacji. Aby stworzyć dobry raport, w tym takie raporty jak np. luka płynności, LCR, NFSR nie jest konieczna, aczkolwiek bardzo pomocna, duża hurtownia danych. Niezbędne informacje można wydobyć z dostępnych systemów źródłowych, odpowiednio przetworzyć i zaprezentować.Za pomocą naszego oprogramowania Xares Tools możliwe jest dowolne zestawienie raportów tabelarycznych, w tym raportów wymaganych standardem BASEL III. Przygotowujemy zestawienia danych do szybkiego i codziennego generowania odpowiednich raportów.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Niezależnie od tego, czy jest to duża aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami, hurtownia danych, czy prosty raport - my zrobimy to efektywnie i efektownie!

Chcesz zrobić to szybko i dobrze, zrób to z nami!

Skontaktuj się z nami