BLACK BOX - BUDŻETOWANIE

System Black Box jest systemem umożliwiającym tworzenie forecastowania budżetów oraz nadzorowania wykonania.

DLACZEGO BLACK BOX - BUDŻETOWANIE?

CZARNA SKRZYNKA

Przelicza dane historyczne, forecastuje dane w przyszłości.

PARAMETRYZACJA

Duża ilość opcji do ustawienia przeliczeń.

DOKŁADNOŚĆ

Dzięki analizie danych historycznych i przewidywaniom uzyskujemy dokładne dane dotyczące przyszłych budżetów.

RAPORTY

Raporty z wynikami przeliczeń, nadzorowanie wykonania budżetu, budżetowanie na rok i na jego części.

System Black Box jest systemem umożliwiającym tworzenie forecastowania budżetów oraz nadzorowania wykonania, w szczególności umożliwia:


  • Tworzenie wielopoziomowych scenariuszy budżetowych
  • Tworzenie prognoz
  • Weryfikację realizacji budżetu / aktualizacja
  • Tworzenie symulacji budżetowych
  • Porównywanie scenariuszy budżetowych na dowolnym poziomie szczegółowości i okresie
  • Rachunek wyników, P&L, NPV etc.
  • Prognozowanie zmiennych i parametrów na podstawie danych historycznych
  • Definiowanie zmiennych na każdym z poziomów budżetu

Działanie systemu opiera się na analizie danych historycznych i tworzeniu prognoz na podstawie zadanych parametrów. Działanie systemu jest dwustopniowe:


1. badanie obecne produkcji i wyliczanie na jej podstawie przepływów w przyszłości (run off), przykładowo jest analiza obecnie udzielonych kredytów i analiza ich spłacalności na podstawie bieżących harmonogramów z uwzględnieniem opóźnień w spłatach oraz współczynnika niespłacalności


2. tworzenie, na podstawie danych historycznych oraz zadanych parametrów, przyszłej produkcji i przewidywania przepływów. Odwołując się do przykładu z punktu 1, szacujemy liczbę nowo udzielonych kredytów w różnych grupach produktowych i ich harmonogramy (przewidywany przyszły run off). Dodatkowo do wyliczeń włączamy moduły związane z ryzykiem, moduły funding (forecast kosztów finansowania), moduły accounting.


Pierwsze próby wykazały zgodność naszego prognozowania na poziomie 98 %, przy odpowiedniej parametryzacji systemu.


Zapraszamy Państwa do kontaktu, chętnie zaprezentujemy Państwu nasze rozwiązania.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Niezależnie od tego, czy jest to duża aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami, hurtownia danych, czy prosty raport - my zrobimy to efektywnie i efektownie!

Chcesz zrobić to szybko i dobrze, zrób to z nami!

Skontaktuj się z nami