Basel III - raportowanie

Do tworzenia raportów dotyczących luki płynności, LCR oraz NSFR w ujęciu dziennym oraz miesięcznym stworzyliśmy system definiowania raportów Xares Tools. Podczas wdrożenia udostępnimy Państwu definicje raportów LCR template C51.00, C52.00, C53.00, C54.00, dla raportów NSFR template C60.00 oraz C61.00, jak również raport Liquidity Gap. Wykonujemy zasilenia odpowiednimi danymi z systemów źródłowych lub hurtownianych, tak aby raporty zawierały kompletne dane zarówno w raportowaniu na koniec miesiąca jak również w raportowaniu codziennym.

DLACZEGO Basel III

ELASTYCZNOŚĆ

Użytkownik może dowolnie definiować i zmieniać niezbędne mu raporty.

SZYBKOŚĆ

Dzięki wcześniejszemu zagregowaniu danych raport wykonuje się bardzo szybko.

GOTOWE SZABLONY

Wraz z wdrożeniem dostarczamy gotowe szablony raportów Luka Płynności, LCR i NSFR.

HISTORIA

Raporty mogą być wykonywane na dowolny dzień w historii.

Proponujemy również zbudowanie odrębnej struktury danych (data martu) na potrzeby raportowania BASEL III. Struktura taka pozwala na szybkie generowanie odpowiednich raportów, ponadto nasze wdrożenie zawiera moduł korekt, dzięki któremu możliwe jest w pełni audytowalne korygowanie pewnych danych wejściowych w określonym czasie, w przypadku jeśli w systemach źródłowych ich nie ma lub są błędnie wprowadzone.


Aplikacja Xares Tools wpisuje się w cały zestaw naszych aplikacji finansowych oraz rozwiązań bazodanowych.Tworzenie raportów

Xares Tools umożliwia tworzenie właściwie dowolnych tabelarycznych raportów, w tym raportów niezbędnych do BASEL III. Użytkownik może zdefiniować dowolne kolumny i wiersze raportu, w tym sumaryczne, a następnie dla każdego pola przypisać wartości jakie powinny być widoczne w tym miejscu. Poniższy rysunek przedstawia główny ekran mapowania raportu, liczby w komórkach określają ilość kont spełniających warunki filtrowania dla tego pola.


Ekran główny mapowania raportów (liczby przedstawiają ilość składowych spełniających zdefiniowany warunek dla pola).Samo mapowanie odbywa się w taki sam sposób jak mapowanie w Xaresie składowych miar płynności, poprzez zdefiniowanie filtrów. Xares Tools podobnie umożliwia zdefiniowanie dowolnej ilości źródeł danych, a w każdym ze źródeł do pięciu poziomów agregacji plus dodatkowo znak (DT/CR). Dla każdego filtru dodawane są wagi (maksymalnie do trzech wag) oraz znak z jakim wynik ma wchodzić do danej komórki (wartość absolutna, znak taki jak w źródle, znak odwrotny niż w źródle). Każde mapowanie ostemplowane jest datą ważności, oznacza to w praktyce, że możliwe jest przeliczenie raportu na dowolny moment w czasie z wykorzystaniem obowiązującego wtedy mapowania.


Mapowanie konkretnego raportu - kolumny i wiesze.Mapowanie pojedynczego pola, widoczne są definicje filtrów dla danego zakresu danych dla pola.Gotowy raport wymaga jeszcze zasilenia struktury Xares Tools odpowiednimi danymi z systemów źródłowych w taki sposób, aby definicje mapowania mogły odpowiednie dane zagregować do danej komórki. Wychodzimy z założenia, że im bardziej atomowe dane, tym ewentualne tworzenie podobnych raportów jest prostsze, z drugiej strony dane za bardzo szczegółowe mogą spowodować dłuższe czasy przeliczeń raportów. Przykładowo dla okresów raportowych przyjęliśmy najbardziej szczegółowy podział, który w każdym raporcie może być dowolnie agregowany.

Wynikiem zdefiniowania raportu oraz zasilenia danymi jest gotowy raport w Reporting Services. Raport można wywołać na dowolny dzień..Zapraszamy Państwa do kontaktu, chętnie zaprezentujemy Państwu nasz nowy produkt.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Niezależnie od tego, czy jest to duża aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami, hurtownia danych, czy prosty raport - my zrobimy to efektywnie i efektownie!

Chcesz zrobić to szybko i dobrze, zrób to z nami!

Skontaktuj się z nami