NASZE APLIKACJE

Tworzymy oprogramowanie głównie dla instytucji finansowych. Specjalizujemy się w tworzeniu aplikacji bazodanowych, w tym hurtownie i repozytoria danych. Hurtownie danych wykonujemy od projektu struktury danych, poprzez ETL, zasilenia aż po raporty dla użytkowników. Naszym celem jest eliminacja różnych wersji prawdy i doprowadzenie do spójnego raportowania obejmującego całą organizację.

GrayBoxEIR
Efektywna Stopa Procentowa

Moduł do wyceny należności i zobowiązań liczonej w oparciu o efektywną stopę procentową (Efective Interest Rate). Rozwiązanie zawiera moduł importowy, przeliczeń, korekt oraz szeroki zestaw raportów dostępny przez interface.

Xares
zarządzanie pasywami

Front i Mid-Office w zakresie zarządzania takimi produktami jak: pożyczki, linie, depozyty (kaucje) oraz instrumenty pochodne FXSwap/FxForward, IRS, a także obligacje, gwarancje, papiery wartościowe. Xares wspiera też Back Office wyliczając miary płynności, nadzorując rezerwy, umożliwiając wprowadzanie i monitoring prognoz środków stabilnych.

BASEL III
Data Mining

Posiadamy rozwiązania do prostego definiowania raportów takich jak Luka płynności, LCR, NSFR. Wykonujemy odpowiednie zasilenia danymi oraz wyliczenia niezbędne do raportowania zgodnego z wymogami Basel III zarówno w zestawieniach miesięcznych jak i dziennych

DATA MINING
Bazy i Hurtownie

Projektujemy i wdrażamy hurtownie danych, zarządzamy nimi. Od ETL poprzez struktury danych do tworzenia raportów. Jeśli nie chcesz hurtowni: tworzymy przekrojowe raporty wprost z systemów źródłowych.

Black Box
wsparcie przy budżecie

Forecastowanie budżetu oraz nadzór nad jego wykonaniem. Na podstawie danych historycznych i zadanych parametrów szacujemy przyszłe przepływy.

Bazując na danych dostarczonych z systemów źródłowych, repozytoriów lub hurtowni proponujemy elastyczny moduł do wyliczania wyceny należności i zobowiązań liczonej w oparciu o efektywną stopę procentową (Efective Interest Rate). Efektem naszych wyliczeń jest zestaw księgowań do korekty ESP oraz zestawienie nierozliczonej kwoty korekty do raportowania. Wycenę opartą o efektywną stopę procentową zobowiązane są stosować zarówno podmioty, które stosują się do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości jak i Polskich Zasad Rachunkowości.


Tworzymy oprogramowanie, które nie tylko bazuje na systemach źródłowych przetwarzając dane dostarczone przez te systemy, ale też tworzymy nasze własne źródła danych, takie jak XARES – system do zarządzania pasywami. System Xares obsługue Front-Office oraz MId-Office w zakresie zarzadzania takimi produktami jak pożyczki, linie, depozyty (kaucje) oraz instrumenty pochodne FX Swap / Forward, IRS, a także obligacje (emisje i zakup na wtórnym rynku), gwarancje, papiery wartościowe. Xares wspiera też Back Office wyliczając miary płynności, nadzorując rezerwy, umożliwiając wprowadzanie i monitoring prognoz środków stabilnych. Xares posiada interface do serwisów oferujących bieżące kursy i stopy procentowe. Innym naszym systemem operacyjnym jest ANDVARI - system do zarządzania prowizjami sprzedawców oraz ich wypłat.


Tajemniczy Black Box – system do forecastowania budżetu, umożliwia analizę bieżącej produkcji i jej wpływ na przyszłe przepływy, a także, na podstawie danych historycznych i zadanych parametrów prognozuje przyszłe przepływy uwzględniając różne czynniki zewnętrzne (np. koszty finansowania). Pierwsze przeliczenia wskazują na ponad 95% trafność prognoz. Black Box jest w tej chwili cały czas rozwijany, dostosowywany i optymalizowany.


Na podstawie repozytoriów danych, hurtowni danych czy innych baz tworzymy przekrojowe raporty dopasowane do indywidualnych wymagań organizacji. Aby stworzyć dobry raport, w tym takie raporty jak np. luka płynności, LCR, NFSR nie jest konieczna, aczkolwiek bardzo pomocna, duża hurtownia danych. Niezbędne informacje można wydobyć z dostępnych systemów źródłowych, odpowiednio przetworzyć i zaprezentować. Przykładem takiego narzędzia jest Xares Tools.


Naszym konikiem stają się aplikacje mobilne i ich wykorzystanie jako narzędzia do wspierania zarządzania firmami. Naszym zdaniem połączenie wiedzy danej organizacji, np. w postaci zagregowanych informacji o sprzedaży, oraz mobilnej infrastruktury pozwala na błyskawiczną wymianę informacji i elastyczne reagowanie na wydarzenia. W chwili obecnej pracujemy nad koncepcją aplikacji wnoszącą wartość dodaną do zarzadzania organizacją.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Niezależnie od tego, czy jest to duża aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami, hurtownia danych, czy prosty raport - my zrobimy to efektywnie i efektownie!

Chcesz zrobić to szybko i dobrze, zrób to z nami!

Skontaktuj się z nami